Primaria Gilau - Serviciu Asistenta Sociala
Principalele formulare utilizate de serviciul asistenta sociala
Pagina Web sustinuta de Primaria Gilau - Versiune 0.01                                         Actualizare 11.02.2010
Program de lucru
al Biroului de
Asistenta Sociala

Zilnic  de
Luni pana Vineri
 - orele 9- 16
Persoana de contact:
CONTINUTUL DOCUMENTELOR

   1. AJUTORUL SOCIAL -   se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si HG.nr.1099/2001- Norma
metodologica de aplicare a legii si cuprinde

                   -   Conditii de acordare si obligatiile beneficiarilor
                   -   Etapele de lucru
                   -   Acte necesare
                   -   Nivelul lunar al venitului mediu garantat

   2. AJUTOUL DE URGENTA - •        Legea 67 / 1995 si HG.125 / 1996; Norme Metodologice de aplicare   - cuprinde
                   
                   - Benefciari
                   - Acte necesare
                   - Obligatii beneficiari

   3.  AJUTORUL DE DECES se acorda  conform HG.44/2000
                   
                   - Benefciari
                   - Acte necesare
                   - Obligatii beneficiari

    4. AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI se acorda  cf.Legii nr. 416/2001 ; H.G. nr. 1099/2001, O.U.G.nr. 81/2003, H.G.
nr. 217/2003 contine
                   - Conditii de acordare

     5. ALOCATIA PETRU NOU NASCUTI     se acorda cf.Legii nr.416/2001 ; HG.nr..1099/2001 si contine
     
                     - Conditii de acordre
                     - Acte necesar

     6. ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII se acorda cf .L61/1993 completata si modificata cu HG.261/1998; HG. 591/93- Norme
Metodologice de aplicare.  si contine

                     - Conditii de acordre
                     - Acte necesar

      7. ALOCATIA MONOPARENTALA   se acorda Conform O.U.G. 105/2003 si contine

                      - Acte necesare
OBS
Pentru deschidere , descarcare si listare documente se foloseste aplicatia Microsoft Word 2003.